chorobę neuronu ruchowego

Śródotrzewnowe Cisplatyna i paklitaksel w raku jajnika ad 6

Mediana całkowitego czasu przeżycia wyniosła odpowiednio 49,7 i 65,6 miesiąca (ryc. 2B i tabela 3). W tabeli 3 zestawiono względne ryzyko, przedziały ufności 95 procent oraz wartości P dla bez progresji i przeżycie całkowite w obu grupach. Skorygowane szacunki względnego ryzyka wznowy i śmierci (odpowiednio 0,77 i 0,73 w grupie dootrzewnowej terapii w porównaniu z grupą dożylną) były podobne do pierwotnych oszacowań (odpowiednio 0,80 i 0,75). Nie stwierdzono statystycznej różnicy w zmni...

Więcej »

Bezpieczeństwo i skuteczność atenuowanej szczepionki przeciwko ciężkiemu zapaleniu żołądka i jelit czesc 4

Pierwszorzędowym punktem końcowym skuteczności było zapobieganie ciężkiemu zapaleniu żołądka i jelit wywołanemu rotawirusem, zgodnie z definicją przypadku, z dwóch tygodni po drugiej dawce (tj. Po ukończeniu pełnego cyklu szczepień) do ukończenia jednego roku życia. Drugorzędowymi punktami końcowymi była skuteczność przeciw ciężkiemu zapaleniu żołądka i jelit wywołanemu rotawirusem, określonemu według skali Vesikari, skuteczność przeciwko zapaleniu żołądka i jelit związa...

Więcej »

Śródotrzewnowe Cisplatyna i paklitaksel w raku jajnika ad

Ponadto grupa dootrzewnowa obejmowała dwa cykle umiarkowanie intensywnej dożylnej karboplatyny, co komplikowało interpretację wyników i zwiększyło toksyczność leczenia. Żadne z tych badań nie doprowadziło do powszechnej akceptacji leczenia wewnątrzotrzewnowego. Niechęć klinicystów do przyjmowania terapii dootrzewnowej wynika z wielu czynników, w tym z jej wysokich kosztów i toksyczności oraz braku wiedzy lekarzy na temat podawania otrzewnej i technik umieszczania cewnika. Pod uwagę bran...

Więcej »

Przygotowanie używanego auta do sprzedaży

Ponadto grupa dootrzewnowa obejmowała dwa cykle umiarkowanie intensywnej dożylnej karboplatyny, co komplikowało interpretację wyników i zwiększyło toksyczność leczenia. Żadne z tych badań nie doprowadziło do powszechnej akceptacji leczenia wewnątrzotrzewnowego. Niechęć klinicystów do przyjmowania terapii dootrzewnowej wynika z wielu czynników, w tym z jej wysokich kosztów i toksyczności oraz braku wiedzy lekarzy na temat podawania otrzewnej i technik umieszczania cewnika. Pod uwagę bran...

Więcej »
http://www.autyzmpomoc.org.pl 751# , #buderhin w ciąży , #spuchnięta łydka , #metronidazol lek , #olejek miętowy spożywczy , #mirun , #przykłady asertywności , #kurkuma forum , #przyczyny szybkiego tycia , #rtg zapalenie płuc , #zapalenie wyrostka przyczyny ,