Warning: file(http://tymek10.nazwa.pl/statlink/ender_blogi.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/hydra8/ftp/szkoleniestomatologow.pl/media/data.php on line 27

Warning: file(http://tymek10.nazwa.pl/statlink/ender_tagi.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/hydra8/ftp/szkoleniestomatologow.pl/media/data.php on line 28
kurkuma forum

kurkuma forum

Śródotrzewnowe Cisplatyna i paklitaksel w raku jajnika ad 6

Mediana całkowitego czasu przeżycia wyniosła odpowiednio 49,7 i 65,6 miesiąca (ryc. 2B i tabela 3). W tabeli 3 zestawiono względne ryzyko, przedziały ufności 95 procent oraz wartości P dla bez progresji i przeżycie całkowite w obu grupach. Skorygowane szacunki względnego ryzyka wznowy i śmierci (odpowiednio 0,77 i 0,73 w grupie dootrzewnowej terapii w porównaniu z grupą dożylną) były podobne do pierwotnych oszacowań (odpowiednio 0,80 i 0,75)....

Więcej »

Obietnica nowych szczepionek przeciwko rotawirusom cd

W przypadku krajów rozwiniętych kwestie związane z ceną, akceptacją, świadomością społeczną i obawą przed wgłębieniem będą musiały zostać rozwiązane, zanim efekt tej szczepionki zostanie w pełni odczuwany. Kluczowym pytaniem dla globalnej społeczności będzie ustalenie, czy szczepionki te działają równie dobrze wśród najuboższych dzieci w krajach rozwijających się. Żywe doustne szczepionki muszą replikować i być przetwarzane w ...

Więcej »

Modyfikatory genetyczne w mukowiscydozie

Drumm i współpracownicy (wydanie z 6 października) zidentyfikowali warianty sekwencji w genie TGF.1 jako modyfikatory genetyczne choroby płuc w mukowiscydozie. TGF.1 jest kodowany na chromosomie 19q13, 4,5 Mbp z locus CFM1, który stwarza ryzyko niedrożności smółki.2 Zeskanowaliśmy ten region w 19q13 przy użyciu polimorfizmów pojedynczego nukleotydu (SNP) i mikrosatelitów w kohorcie par rodzeństwa homozygotycznych dla .F508 mutacja o ekstremalnych...

Więcej »

Wczesna chirurgia kontra konwencjonalne leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia AD 5

Po sześciu miesiącach 86,2% pacjentów w grupie ratunkowej-PCI nie było poddanych rewaskularyzacji, w porównaniu z 77,6% osób poddanych terapii zachowawczej i 74,4% osób poddawanych powtarzanej trombolizie (ogólnie P = 0,05 w teście log-rank) . Nieprawidłowy współczynnik ryzyka dla rewaskularyzacji wynosił 0,50 (przedział ufności 95%, 0,29 do 0,88, P <0,02) dla ratunkowej PCI w porównaniu z powtórną trombolizą i 0,58 (przedział ufności 95%,...

Więcej »
http://www.mojabudowa.edu.pl 751# , #buderhin w ciąży , #spuchnięta łydka , #metronidazol lek , #olejek miętowy spożywczy , #mirun , #przykłady asertywności , #kurkuma forum , #przyczyny szybkiego tycia , #rtg zapalenie płuc ,