jak zrobić żele krok po kroku

Śródotrzewnowe Cisplatyna i paklitaksel w raku jajnika cd

Podano standardową premedykację, aby zapobiec reakcjom nadwrażliwości na paklitaksel. Środki hydratacyjne i przeciwwymiotne zostały podane przed podaniem cisplatyny. W przypadku terapii dootrzewnowej paklitaksel lub cisplatynę rekonstytuowano w 2 litrach ogrzanej normalnej soli fizjologicznej i możliwie najszybciej wlewano przez wszczepialny cewnik otrzewnowy. Le...

Więcej »

Bierna immunizacja przeciwko wirusowi cytomegalii podczas ciąży

Nigro i in. (Wydanie 29 września) raport na temat podawania hiperimmunizowanej globuliny wirusa cytomegalii (CMV) 68 kobietom ciężarnym z pierwotnym zakażeniem CMV i stwierdza, że to leczenie może być skuteczne w leczeniu i zapobieganiu wrodzonemu zakażeniu CMV. Jednak 39 45 noworodków z potwierdzoną amniocentezą wrodzoną infekcją nadal rzucało wirusy po ...

Więcej »
http://www.terazbudujemy.edu.pl 751# , #buderhin w ciąży , #spuchnięta łydka , #metronidazol lek , #olejek miętowy spożywczy , #mirun , #przykłady asertywności , #kurkuma forum , #przyczyny szybkiego tycia , #rtg zapalenie płuc ,