Śródotrzewnowe Cisplatyna i paklitaksel w raku jajnika czesc 4

Przeżywalność mierzono do dnia zgonu lub, w przypadku żywych pacjentów, datę ostatniego kontaktu. Czas przeżycia wolnego od progresji był czasem do progresji, śmierci lub daty ostatniego kontaktu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Planowane analizy przeżycia całkowitego i czasu przeżycia wolnego od progresji obejmowały wyłącznie pacjentów spełniających kryteria (na zasadzie zamiaru leczenia)....

Związek między roszczeniami o zaniedbanie a zdarzeniami niepożądanymi spowodowanymi zaniedbaniem - wyniki badania medycznego w Harvardzie III ad 5

W dziewięciu przypadkach zespół dokonujący przeglądu wiedział o roszczeniach dotyczących nieuczciwych praktyk, ale nie znalazł dowodów na wystąpienie zdarzeń niepożądanych. (Szczegóły przeglądów 47 przypadków są dostępne w innym miejscu. *) Stanowe szacunki niekorzystnych zdarzeń z powodu zaniedbań, które nie skutkują roszczeniami o zaniechanie
Rysunek 1. Rysunek 1. Szacunki stanu zdarzeń ze...

Wpływ bardzo niskiej masy urodzeniowej i nieprawidłowego rozmiaru głowy na zdolności poznawcze w wieku szkolnym

PERINATAL wzrost niepowodzenie jest powszechne wśród niemowląt o bardzo niskiej masie urodzeniowej (<1,5 kg). W 1977 roku rozpoczęliśmy prospektywne badanie wpływu bardzo niskiej masy urodzeniowej i związanej z tym niewydolności wzrostu na wynik. Wykazaliśmy, że rozmiar głowy w wieku ośmiu miesięcy był najlepszym predyktorem IQ po trzech latach i że ten efekt był niezależny od środowiskowych i innych biolo...

nifuroksazyd 200 opinie

Częstości rewaskularyzacji wieńcowej i relatywnych czynników ryzyka u mężczyzn po kobietach po statyzowaniu potencjalnych zmiennych zakłócających * Ogólny wskaźnik koronarografii w kohortach Massachusetts i Maryland wynosił odpowiednio 27,5% i 28,7% dla mężczyzn i 16,1% oraz 17,7 procent dla kobiet. W przypadku rewaskularyzacji wieńcowej odpowiednie wskaźniki wynosiły 15,5% i 14,1% u mężczyzn oraz 7,4% i ...

Najnowsze zdjęcia w galerii szkoleniestomatologow:

331#rosucard , #ozonator allegro , #acerola sanbios , #warunki oddawania krwi , #fizjoterapia w geriatrii , #usg kolana wrocław , #lekarz rodzinny specjalizacja , #levopront ulotka , #szkoły rodzenia , #anestezjologia i intensywna terapia ,