dieta bogata w węglowodany

Śródotrzewnowe Cisplatyna i paklitaksel w raku jajnika ad 7

Te toksyczne zdarzenia można przypisać wyższej dawce cisplatyny w grupie dootrzewnowej terapii. Uzasadnieniem zwiększenia dawki cisplatyny jest to, że wychwyt kapilarny cisplatyny z powierzchni otrzewnowych jest powolny i niekompletny, co powoduje przedłużenie ekspozycji układowej, ale mniejszej niż po podaniu dożylnym.22 Dawka wewnątrzotrzewnowej cisplatyny zastoso...

Więcej »

Śródotrzewnowe Cisplatyna i paklitaksel w raku jajnika czesc 4

Przeżywalność mierzono do dnia zgonu lub, w przypadku żywych pacjentów, datę ostatniego kontaktu. Czas przeżycia wolnego od progresji był czasem do progresji, śmierci lub daty ostatniego kontaktu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Planowane analizy przeżycia całkowitego i czasu przeżycia wolnego od progresji obejmowały wyłącznie pacjentów spełnia...

Więcej »

Rejestry i rejestracja badań klinicznych

Argumenty przemawiające za rejestracją badań klinicznych są obecnie znane.1-4 Najważniejsze z nich odnosi się do praktyki selektywnej sprawozdawczości, w ramach której negatywne lub niekorzystne badania nie są wprowadzane do domeny publicznej, co eksperci zajmujący się badaniami klinicznymi uważają za Ważna forma błędnego postępowania naukowego.5 Ta praktyka, ...

Więcej »

Psychoza.

Choroba wywoływana przez rotawirusy zabija około pół miliona dzieci rocznie w krajach rozwijających się i stanowi jedną trzecią hospitalizacji z powodu biegunki na całym świecie.1 W 1999 r. Globalne wysiłki mające na celu kontrolowanie ogromnego obciążenia zdrowotnego związanego z zapaleniem żołądka i jelit odniosły niespodziewaną i niespodziewaną porażk...

Więcej »
http://www.agrolinia.org.pl 751#spuchnięta łydka , #metronidazol lek , #olejek miętowy spożywczy , #mirun , #przykłady asertywności , #kurkuma forum , #przyczyny szybkiego tycia , #rtg zapalenie płuc , #zapalenie wyrostka przyczyny , #ból oka od zęba ,