maszyny cardio

Podspecjalności w medycynie

Przed I wojną światową większość lekarzy amerykańskich zajmowała się medycyną ogólną. Mniejsza liczba uważała się za specjalistów. Specjalności nie były jasno określone.

Więcej »

Śródotrzewnowe Cisplatyna i paklitaksel w raku jajnika ad

Ponadto grupa dootrzewnowa obejmowała dwa cykle umiarkowanie intensywnej dożylnej karboplatyny, co komplikowało interpretację wyników i zwiększyło toksyczność leczenia. Żadne z tych badań nie doprowadziło do powszechnej akceptacji leczenia wewnątrzotrzewnowego. Niechęć klinicystów do przyjmowania terapii dootrzewnowej wynika z wielu czynników, w tym z jej wysokich kosztów i toksyczności oraz braku wiedzy l...

Więcej »

Resorpcja angioplastyki po niepowodzeniu leczenia trombolitycznego w ostrym zawale mięśnia sercowego czesc 4

Współczynniki zagrożenia z 95-procentowymi przedziałami ufności obliczono dla wszystkich porównań parami. Modele regresji proporcjonalnego hazardu Coxa wykorzystano do zbadania potencjalnego wpływu wszystkich wyjściowych zmiennych towarzyszących na efekty leczenia. Współzmienne zostały wybrane do ostatecznego modelu za pomocą procedury selekcji zmiennej. Założenie o proporcjonalnych zagrożeniach oceniano zar...

Więcej »

Everolimus-Eluting Rusztowania Bioresorbowalne do Chorób Tętnicy Wieńcowej ad 7

Jedną z miar postępu medycznego są nowe metody leczenia. Odkrycie nowatorskiej terapii wymaga czasu i pieniędzy, ale, co ważniejsze, wymaga wspólnego wysiłku grup, które, choć mają wspólny cel, jakim jest ulepszone leczenie, często mają zasadniczo sprzeczne interesy. Zainteresowania te krzyżują się podczas badania klinicznego. Pacjenci, którzy szukają skuteczniejszego i bezpieczniejszego leczenia, zgodzą s...

Więcej »
http://www.epsychoterapiawarszawa.info.pl 751#spuchnięta łydka , #metronidazol lek , #olejek miętowy spożywczy , #mirun , #przykłady asertywności , #kurkuma forum , #przyczyny szybkiego tycia , #rtg zapalenie płuc , #zapalenie wyrostka przyczyny , #ból oka od zęba ,