Warning: file(http://tymek10.nazwa.pl/statlink/ender_blogi.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/hydra8/ftp/szkoleniestomatologow.pl/media/data.php on line 27

Warning: file(http://tymek10.nazwa.pl/statlink/ender_tagi.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/hydra8/ftp/szkoleniestomatologow.pl/media/data.php on line 28
luxmed lublin rezerwacja

luxmed lublin rezerwacja

Porównanie letrozolu i tamoksyfenu u kobiet po menopauzie z wczesnym rakiem piersi ad 5

Szacunki Kaplana-Meiera o przeżywalności bez choroby. Mediana okresu obserwacji wynosiła 25,8 miesiąca, a 1111 pacjentów było wolnych od choroby przez co najmniej 5 lat. Współczynnik ryzyka dla pierwotnego punktu końcowego nawrotu w miejscu lokalnym, regionalnym lub odległym, nowy inwazyjny nowotwór w drugiej stronie piersi, dowolny drugi, bez skóry, lub śmierć bez wcześniejszego zdarzenia nowotworowego wynosiła 0,81 dla grupy letrozolu, w porównaniu z grupą tamoksyfenową (przedział ufności 95%, 0,70 do 0,93, P = 0,003 według testu log-ra...

Więcej »

Rejestry i rejestracja badań klinicznych

Argumenty przemawiające za rejestracją badań klinicznych są obecnie znane.1-4 Najważniejsze z nich odnosi się do praktyki selektywnej sprawozdawczości, w ramach której negatywne lub niekorzystne badania nie są wprowadzane do domeny publicznej, co eksperci zajmujący się badaniami klinicznymi uważają za Ważna forma błędnego postępowania naukowego.5 Ta praktyka, jak przedstawiono w wielu głośnych przykładach, zwiększyła zapotrzebowanie na obowiązkową publiczną rejestrację badań klinicznych. Rejestracja badań powinna poprawić kompletno...

Więcej »

Związek między roszczeniami o zaniedbanie a zdarzeniami niepożądanymi spowodowanymi zaniedbaniem - wyniki badania medycznego w Harvardzie III

Częstotliwość roszczeń dotyczących nadużyć wśród pacjentów poszkodowanych z powodu zaniedbań medycznych była przedmiotem wielu spekulacji i niewielkich badań empirycznych. Dwa fundamentalne pytania dotyczące postępowania sądowego w sprawie nadużyć dotyczą tego, jak dobrze rekompensuje to pacjentów, którzy w rzeczywistości cierpią z powodu zaniedbań lekarskich, oraz czy promuje jakość i karze opiekę o niskiej jakości. Jeśli zaniedbanie opieki medycznej prowadzi nierzadko do profesjonalnej krytyki lub roszczenia o zaniechanie, wówcz...

Więcej »

rezonans łódź księży młyn ad 5

Dane te są zgodne z wynikami wczesnych faz badań klinicznych szczepionki reasortantowej ludzkiej wołowej (WC3), w której odnotowano tylko jeden przypadek wgłobienia (u siedmiomiesięcznego chłopca) wśród 2470 biorców szczepionek .2,23 Szczepionka z pięciowartościowym rotawirusem była wysoce skuteczna przeciwko ciężkiemu zapaleniu żołądka i jelit wywołanemu rotawirusem i zapewniała istotną ochronę przed zapaleniem żołądka i jelit wywołanym przez rotawirusy o dowolnym nasileniu. Jego skuteczność, szczególnie przeciwko ciężkiej chor...

Więcej »
http://www.nabudowie.net.pl 751#buderhin w ciąży , #spuchnięta łydka , #metronidazol lek , #olejek miętowy spożywczy , #mirun , #przykłady asertywności , #kurkuma forum , #przyczyny szybkiego tycia , #rtg zapalenie płuc , #zapalenie wyrostka przyczyny ,