dysleksja matematyczna

Związek między roszczeniami o zaniedbanie a zdarzeniami niepożądanymi spowodowanymi zaniedbaniem - wyniki badania medycznego w Harvardzie III ad 8

Administratorzy dokumentacji medycznej mogli przeoczyć zdarzenia niepożądane z powodu zaniedbań podczas pierwszego etapu badań przesiewowych. Jednakże, jak informowaliśmy wcześniej, administratorzy dokumentacji medycznej utracili dowody zaniedbań w zaledwie 4,5 procentach losowo wybranych wykresów do powtórnego przeglądu.8 Alternatywnie, zapisy szpitalne mogły ...

Więcej »

Śródotrzewnowe Cisplatyna i paklitaksel w raku jajnika ad 7

Te toksyczne zdarzenia można przypisać wyższej dawce cisplatyny w grupie dootrzewnowej terapii. Uzasadnieniem zwiększenia dawki cisplatyny jest to, że wychwyt kapilarny cisplatyny z powierzchni otrzewnowych jest powolny i niekompletny, co powoduje przedłużenie ekspozycji układowej, ale mniejszej niż po podaniu dożylnym.22 Dawka wewnątrzotrzewnowej cisplatyny zast...

Więcej »

Korzyści i konsekwencje dla osób ubogich i niepełnosprawnych

Nowa część D Medicare poprawi dostęp do leków dla milionów Amerykanów. Jednak jedna podgrupa beneficjentów może zostać nieszczęśliwie pogorszona: 7,2 miliona osób zapisało się zarówno na Medicaid (ponieważ są biedni), jak i na Medicare (ponieważ są w podeszłym wieku lub niepełnosprawni). Ci beneficjenci, znani jako kwalifikujący się do dwójek, już ...

Więcej »

Zaburzenia intelektualne u dzieci ze stężeniem ołowiu krwi poniżej 10 g na decylitr ad 6

Podano standardową premedykację, aby zapobiec reakcjom nadwrażliwości na paklitaksel. Środki hydratacyjne i przeciwwymiotne zostały podane przed podaniem cisplatyny. W przypadku terapii dootrzewnowej paklitaksel lub cisplatynę rekonstytuowano w 2 litrach ogrzanej normalnej soli fizjologicznej i możliwie najszybciej wlewano przez wszczepialny cewnik otrzewnowy. Lecze...

Więcej »
http://www.powiekszaniebiustu.biz.pl 751#buderhin w ciąży , #spuchnięta łydka , #metronidazol lek , #olejek miętowy spożywczy , #mirun , #przykłady asertywności , #kurkuma forum , #przyczyny szybkiego tycia , #rtg zapalenie płuc , #zapalenie wyrostka przyczyny ,