Rejestracja próbna na ClinicalTrials.gov w okresie od maja do października 2005 r czesc 4

Próby zarejestrowane na ClinicalTrials.gov w dniach 20 maja i 11 października 2005. Dnia 20 maja 2005 r. W ClinicalTrials.gov było 13 155 rekordów; liczba ta wzrosła do 22 714 w dniu 11 października 2005 r. Wzrost ten w dużej mierze wynikał ze wzrostu liczby rejestracji w okresie bezpośrednio przed i po 13 września 2005 r. (wykres 2). Tabela zawiera dane dotyczące liczby badań zarejestrowanych zgodnie z kluczową charakterystyką prób. Odnotowano wzrost liczby zarejestrowanych badań ze wszys...

Profilaktyczna tyreoidektomia w wieloogniskowej neoplazji typu 2A

W swoim raporcie na temat wczesnej profilaktycznej tyreoidektomii u pacjentów z mnogim typem endokrynnym typu 2A (MEN-2A) (wydanie 15 września), Skinner i in. zidentyfikowali grupę pacjentów z pooperacyjnymi poziomami kalcytoniny, które zwiększyły się w odpowiedzi na stymulację wapniem-pentagastryną, ale pozostały w normalnym zakresie. Odkrycie to uznano za domniemany dowód utrzymującego się lub nawracającego rdzeniastego raka tarczycy. Alternatywną możliwością, która nie została wykluczona, jest...

Śródotrzewnowe Cisplatyna i paklitaksel w raku jajnika ad 7

Te toksyczne zdarzenia można przypisać wyższej dawce cisplatyny w grupie dootrzewnowej terapii. Uzasadnieniem zwiększenia dawki cisplatyny jest to, że wychwyt kapilarny cisplatyny z powierzchni otrzewnowych jest powolny i niekompletny, co powoduje przedłużenie ekspozycji układowej, ale mniejszej niż po podaniu dożylnym.22 Dawka wewnątrzotrzewnowej cisplatyny zastosowana w tym badaniu została wcześniej podana w połączeniu z dożylnym paklitakselem [8] i dożylnym cyklofosfamidem 7 oraz w badaniu fazy 2 ...

Niwelacja jarów i zaglebien rerenu

Ta książka stara się przedstawić kompleksowy obraz zmieniających się koncepcji ludzkiego rozmnażania i rodzicielstwa, a także publicznego postrzegania nowych form technologii reprodukcyjnej. Książka jest wyjątkowo wnikliwa, dokładnie zbadana i dobrze napisana. Styl jest bardzo jasny, logiczny i wciągający. Książka zawiera osiem rozdziałów poświęconych aspektom regulacyjnym i roli rządu w zastosowaniach badań i technologii reprodukcyjnych. Skupienie to nie wykracza jednak poza zalecenie ciągłeg...

Najnowsze zdjęcia w galerii szkoleniestomatologow:

331#olx wieliczka , #lekarska spółdzielnia pracy , #jak zaszczepić storczyka , #baza dawców szpiku kostnego , #rosucard , #ozonator allegro , #acerola sanbios , #warunki oddawania krwi , #fizjoterapia w geriatrii , #usg kolana wrocław ,